DRET LABORAL   

L’Àrea Laboral té com a objectiu assessorar als nostres clients en les següents matèries:

• Contractes de treball.
• Altes i baixes a la Seguretat Social d’empreses i treballadors.
• Confecció de nòmines i Assegurances Socials.
• Tramitació de prestacions davant de l’INEM (jubilació, viudetat, etc...)