DRET CIVIL   

L’Àrea Civil te com a objectiu assessorar als nostres clients en les següents matèries:

• Constitució civil: Comunitats de bens i Societats Civils.
• Contractació en general.
• Successions: Organització de successions, acceptació i adjudicacions d’herències.
• Donacions.
• Immobiliari: compravendes i arrendaments.
• Hipotecari: constitució de drets reals, hipoteques.
• Reclamacions judicials.