AVÍS LEGAL   

MIALET ADVOCATS es el nom comercial de:

MIALET ADVOCATS, S.C.
Balmes 213, 3º 1ª
08006 – BARCELONA
Tel: 93.218.29.89
Fax: 93.415.07.54
e-mail: mialet@mialetadvocats.com
NIF G-61018552
Inscrita al Registre de Societats Professionals d’ Advocats de l’ Il•lustre Col•legi d’ Advocats de Barcelona amb el número 167.

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB DE MIALET ADVOCATS

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’internet que MIALET ADVOCATS posa a disposició dels usuaris d’internet.

Condicions d’ús

Aquesta web conté materials preparats per MIALET ADVOCATS amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

Els materials continguts a aquesta web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d’assessorament legal o d’una altre naturalesa. L’accés a aquests materials no pretén constituir ni implica relació alguna entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre MIALET ADVOCATS i l’usuari d’aquesta web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de l’informació continguda a la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Limitació de responsabilitat

Qui utilitza aquesta web, ho fa pel seu compte i risc. MIALET ADVOCATS no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquesta web. MIALET ADVOCATS tampoc podrà ser considerat responsable per qualsevol dany derivat de l’utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de l’informació que es facilita.

Drets de Propietat Intel•lectual

La totalitat del contingut d’aquesta web, ja siguin textos, imatges, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials incluits en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, estan protegits pels drets de propietat industrial i intel•lectual, titularitat de MIALET ADVOCATS, que l’usuari d’aquesta web ha de respectar.

En particular, però sense limitar la generalitat de l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials incluits a la mateixa. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats amb l’ autorització expressa de MIALET ADVOCATS i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de MIALET ADVOCATS dels indicats drets de propietat intel•lectual.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), MIALET ADVOCATS l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la nostra pàgina web seran recollides en un fitxer responsabilitat de MIALET ADVOCATS. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstes a la pròpia LOPD mitjançant sol•licitud escrita i firmada dirigida a la següent adreça: MIALET ADVOCATS, Balmes 213, 3º 1ª, 08006-Barcelona o bé mitjançant la següent adreça de correu electrònic: mialet@mialetadvocats.com. La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocopia del document nacional d’identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.

Els preguem comuniquin de forma immediata a MIALET ADVOCATS qualsevol modificació de les seves dades de forma que l’informació recollida dins del fitxer de MIALET ADVOCATS estigui en tot moment actualitzada i no contingui errades. Així mateix, amb l’acceptació del present avís legal, vostè reconeix que l’informació i les dades facilitades a MIALET ADVOCATS son exactes

Les dades de caràcter personal que vostè proporcioni a MIALET ADVOCATS es tractaran amb la màxima confidencialitat i amb la finalitat de prestar-li els serveis que vostè pogués sol•licitar.